Archiwa miesięczne: czerwiec R


Catch 22

Are you familiar with it? Let’s remind… The novel “Catch 22” by Joseph Heller. American pilots are based in Italy during the World War II. ’Can’t you ground someone who’s crazy?’ ’Oh, […]


Paragraf 22

Znacie? Przypominamy… Powieść Josepha Hellera „Paragraf 22”. Piloci amerykańscy stacjonujący we Włoszech w czasie drugiej wojny światowej. „– Jak to, czyżbyś nie mógł zwolnić od lotów wariata? – Ależ oczywiście. Nawet muszę. […]


The Priest

In one of the previous posts we mentioned a priest 🙂 We have checked how “the premartial teachings” went last year. There were couples of all sorts. Many of them were “difficult […]


Kapłan

W jednym z ostatnich wpisów wspominaliśmy o kapłanie 🙂 Sprawdziliśmy jak przebiegały „nauki przedmałżeńskie” w ubiegłym roku. Zgłaszały się różne pary. Często były to „trudne związki”… Zdarzały się wagary. Ale były też […]


Not To Click?

It takes a minute to verify that our blog is not “a predefinied attack”. All necessary information is easy to be found. Shouldn’t every IT specialist know where to “dig”? So is […]


Nie klikamy?

Potrzeba tylko chwili, żeby sprawdzić że nasz blog to nie „predefiniowany atak”. Łatwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Chyba każdy informatyk wie gdzie “kopać”? Więc górnik to czy informatyk, uprzejmie ostrzega by broń […]


Look Who Is Talking? Worth Knowing!

Finaly someone took the floor regarding our case. This is an opinion about our campain 🙂     Yes, exactly… “boss of all the bosses” speaks about our blog! That’s right, a […]


I kto to mówi? Warto wiedzieć!

Wreszcie ktoś zabrał głos w naszej sprawie. Oto opinia o naszej akcji 🙂     Tak, tak… „szef wszystkich szefów” opowiada o naszym blogu! To prawda, promocja ze strony „firmy”… minimalna! Ale z […]


Why… Do You Do It To Us?

Desperation? Lack of ideas? No 🙂 … but first things first… In April we applied for the payment… according to the letter of the law. From what we already experienced in 2014, […]


Dlaczego … nam to robicie? 2

Desperacja? Brak pomysłów? Nie 🙂 … ale … po kolei …. W kwietniu zwróciliśmy się o wypłatę…. jak litera prawa każe. Mamy swoje doświadczenia z roku 2014, więc nie zdziwiła nas sama odmowa […]