Archiwum dnia: 23 czerwca 2015


Not To Click?

It takes a minute to verify that our blog is not “a predefinied attack”. All necessary information is easy to be found. Shouldn’t every IT specialist know where to “dig”? So is […]


Nie klikamy?

Potrzeba tylko chwili, żeby sprawdzić że nasz blog to nie „predefiniowany atak”. Łatwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Chyba każdy informatyk wie gdzie “kopać”? Więc górnik to czy informatyk, uprzejmie ostrzega by broń […]