Archiwum dnia: 7 lipca 2015


Shame

Isn’t it a deviation? Such an excessive affection towards court proceedings? Or perhaps is it a corporate calculation? Unwillingness to pursue the solutions to our case, similarly to insurance capital funds (UFK) […]


Wstyd 9

Czy to aby nie dewiacja? Takie nadmierne umiłowanie do spraw sądowych? A może korporacyjna kalkulacja? Brak woli do poszukiwania rozwiązań, w naszej  sprawie, tak jak w sprawie polis z UFK? Przykro jest widzieć […]