Podpowiedzi w odpowiedzi na… 3


 

W jednym z ostatnich komentarzy, zwrócono nam uwagę na fakt, że świadczenie wyrównawcze to „nie jedyna forma podziękowania za…”

Wiemy, wiemy.

W komentarzu była też prośba o podpowiedź dla zainteresowanych.

Temat jest rozległy i nieoczywisty. Dlatego tym razem odwołamy się wprost do opinii i zdania fachowców  🙂 Poniżej znajdziecie kilka „linków” i subiektywnie dobranych cytatów z proponowanych tekstów. W razie wątpliwości polecamy kontakt z prawnikiem.

Na wstępie jednak dwa słowa wyjaśnienia.

 1. Nie pisaliśmy do tej pory (lub pisaliśmy tylko zdawkowo), o innych formach odszkodowań i rozliczeń możliwych po wygaśnięciu umowy agencyjnej, gdyż w odniesieniu do grupy zwalnianych dwa lata temu osób, Generali „zgrabnie” wyeliminowało lub znacząco utrudniło taką możliwość. Wymuszane w różnej formie „porozumienia” były nieskuteczne jedynie w wypadku świadczenia wyrównawczego.
 2. Dziś kiedy „światek ubezpieczeniowy” spekuluje o nadchodzących „większych ruchach” w Generali(?), poniższa wiedza może okazać się przydatna dla wielu agentów. Pamiętać jednak należy, że aby nie pozbawić się swoich praw, nie należy pochopnie podpisywać żadnych „podejrzanych” dokumentów.

 

Przypomnienie, czyli:

Kodeks Cywilny – Tytuł XXIII „Umowa agencyjna”

Art. 761[1] [Prowizja po rozwiązaniu umowy] § 1. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej, jeżeli – przy spełnieniu przesłanek z art. 761 – propozycję zawarcia umowy dający zlecenie lub agent otrzymał od klienta przed rozwiązaniem umowy agencyjnej.
§ 2. Agent może żądać prowizji od umowy zawartej po rozwiązaniu umowy agencyjnej także wtedy, gdy do jej zawarcia doszło w przeważającej mierze w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.

 

Warto też siegnąć do szerokiego omówienia zapisów KC dotyczących umowy agencyjnej

Zdarza się w praktyce, że umowa o treści opisanej w art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego, nazwana jest przez strony „umową o przedstawicielstwo handlowe” czy „umową o współpracę”. Często dający zlecenie przedsiębiorcy próbują w ten sposób wyłączyć zastosowanie kodeksowych przepisów o umowie agencyjnej (w szczególności przepisów o świadczeniu wyrównawczym) lub zdezorientować przyjmującego zlecenie co do właściwego charakteru łączącej ich umowy (w tym co do praw i obowiązków przysługujących przyjmującemu zlecenie).

 

Agentowi należy się wynagrodzenie pomimo rozwiązania umowy„. Już sam tytuł artykułu brzmi zachęcająco.

Prawo do prowizji przysługuje agentowi także po rozwiązaniu umowy agencyjnej, gdy do zawarcia umowy z klientem doszło w przeważającym względzie w wyniku jego działalności w okresie trwania umowy agencyjnej i w rozsądnym czasie od jej rozwiązania.

W wypadku umów zawartych za pośrednictwem agenta w trakcie trwania umowy warto pamiętać, że moment naliczenia składowych prowizji, jest zgodny z zapłatą drugiej lub kolejnej raty ubezpieczenia. Tak wypłacana jest prowizja w wypadku ubezpieczeń majątkowych, ale także na przykład za ubezpieczenia grupowe. Terminy płatności rat następują często już po rozwiązaniu umowy agencyjnej. Bywa więc, że należna prowizja lub jej część nie trafia do agenta.

 

Byłym agentom z zakazem konkurencji trzeba płacić” – to brzmi dumnie!

Obowiązek zapłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu ograniczenia działalności konkurencyjnej agenta w okresie po rozwiązaniu z nim umowy wynika z każdej umowy agencyjnej, która w sposób skuteczny ustanowiła takie ograniczenie

Sprawdzić jednak warto swoją umowę, bo istnieje odstępstwo od tego wymogu.

 

Czy agentowi przysługuje „Odszkodowanie za zwyczajne wypowiedzenie umowy agencyjnej?” Według autora – co do zasady, za sam fakt wypowiedzenia umowy – nie. Istnieje jednak wyjątek:

Dający zlecenie jest obowiązany nie dokonywać wypowiedzenia przed upływem okresu amortyzacji inwestycji poczynionych przez agenta.
Jeżeli jednak wypowie umowę – to może się narazić na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec agenta.

 

Podsumowując:

Kiedy otrzymasz wypowiedzenie z Generali (lub od innego zleceniodawcy), jako agent masz prawo do:

 • wynagrodzenia za okres wypowiedzenia (nawet jeśli w wyniku cofnięcia pełnomocnictwa firma uniemożliwi ci wykonywanie zlecenia).
 • zaległej prowizji z umów wypracowanych w okresie trwania umowy agencyjnej.
 • prowizji za umowy wypracowane przez ciebie, nawet jeśli zostały zawarte po ustaniu umowy agencyjnej.

dodatkowo do ewentualnego:

 • wynagrodzenia związanego z zakazem konkurencji.
 • odszkodowania za poczynione, wymagane przez zleceniodawcę, inwestycje (przed upływem ich amortyzacji).

Ostatecznie wreszcie, możesz żądać od zleceniodawcy umowy agencyjnej, wypłaty świadczenia wyrównawczego. W naszym przekonaniu jest to roszczenie tym bardziej należne, jeśli z jakiś powodów wystąpią trudności w realizacji wymienionych powyżej praw majątkowych. Zdarza się, że taki pogląd podzielają też firmy ubezpieczeniowe (niestety nie Generali) przewidując wypłatę świadczenia wyrównawczego w umowach agencyjnych lub mimo braku takich zapisów, wypłacając owo świadczenie w drodze ugody.

Na koniec jeszcze jeden cytat z przytoczonego wcześniej artykułu. Cytat szczególny dla tych wszystkich, których Generali uważa za „sub-agentów”.

Agentem będzie również tzw. sub-agent, czyli pośrednik, który pośredniczy przy zawieraniu umów między klientami a zleceniodawcą agenta głównego. Działalność sub-agentów niczym istotnym nie różni się od „zwykłych” agentów, w równym stopniu zachodzi potrzeba ochrony ich interesów, w związku z czym trudno znaleźć uzasadnienie dla wykładni, zgodnie z którą sub-agenci nie są objęci zakresem zastosowania przepisów KC o umowie agencyjnej. W tym kontekście musi dziwić treść art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.), zgodnie z którą „jeżeli agent ubezpieczeniowy zawrze z osobą fizyczną spełniającą wymogi określone w art. 9 ust 1 umowę dotyczącą wykonywania czynności agencyjnych, umowa ta nie jest uważana za umowę agencyjną”

 

 


Oczywiście wszystkim zwalnianym pracownikom etatowym, Generali „dziękuje” za współpracę w oparciu o Kodeks Pracy…

a to… „inna bajka”…

 

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

3 komentarzy do “Podpowiedzi w odpowiedzi na…

 • Jaja jak berety cd.

  Temat dotyczy: Nowy hiper produkt: NNW Dziecko.

  Jeśli klient przyjdzie po ten produkt 27 października , to najwcześniejsza możliwa data ochrony to 01.12.2016, czyli klient musi czekać 35 dni na początek ochrony.

  Przepraszam za uniesienie i wulgaryzm, ale spierdolą wszystko co się da.

  • Adam M

   Ograniczenia systemowe. To fakt brak daty zawarcia w ciągu miesiąca tylko pierwszego dnia kolejnego jest frustrujący. Ale czasem lepiej mieć cos lepszego na wrzesień niż cos idealnego na grudzień.

 • Niesmiałe oznaki używania mózgu

  Widać nieśmiałe oznaki używania mózgu w zarządzie Generali Polska. Co prawda mówią, że jaskółka wiosny nie stanowi, ale warto takie skromne początki odnotować. W produkcie „Z myślą o domu” zwiększono automatycznie oc z 25 000zł na 50 000zł w M+.

  Serdecznie kadrze zarządzającej i prezesowi Simoncellemu GRATULUJEMY! 🙂